Rozwój usług pielęgnacji boisk sportowych oraz projektowania rozwiązań kompensacyjnych Ogród Usługi Ogrodnicze - boiska sportowe

Firma Ogród realizuje projekt Rozwój usług pielęgnacji boisk sportowych oraz projektowania rozwiązań kompensacyjnych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Zarządzanie projektem oraz nadzór nad realizacją:

Euroconsulting
inż. Grażyna Hoffman
tel. 660 986 898.

budowa trawiastych boisk sportowych