Firma realizuje  prace z jednakową starannością;  boiska wiejskie, gminne na których trenują amatorzy i młodzież jak i obiekty profesjonalne. Staramy się zrealizować wszystkie potrzeby naszych klientów w tym zakresie.  Rozumiejąc potrzeby naszych klientów działamy wraz z nimi, tak by powstało dobre boisko w każdych warunkach.

Współpracujemy z samorządem, członkami LZS-u, optymalizując nasze działania np.  wykorzystując potencjał klienta, ograniczając nasze koszty i zakres prac do niezbędnego minimum. Często prace nasze ograniczają się do regeneracji boisk (równanie płyty, wsiew nasion, pionowa aeracja, spulchnianie) co przy stosunkowo niskich kosztach zdecydowanie poprawia jakość płyty boiska.

boiska sportowe pl - budowa boisk

W ramach oferowanych usług proponujemy prace:

 • Laserowa niwelacja (korekta geometrii płyty, kształtowanie spadków)
 • Wertykulacja
 • Aeracja
 • Aeracja głęboka (Verti drain)
 • Piaskowanie
 • Wsiew wgłębny (Verti seed)
 • Siew punktowy (SpeedSeed)
 • Nawożenie
 • Profesjonalne koszenie
 • Odchwaszczenie
 • Zwalczanie szkodników i chorób
 • Wymiana darni na polach bramkowych
 • Równanie nawierzchni
 • Drenaż
 • Montaż i serwis systemów nawodnieniowych

Ładowanie pisaku do piaskarki. Ciągnik Iseki boiska sportowe.pl